Online & offline App design.

By Posted in - Jette G on August 27th, 2015

Digitale Medier og Produktion 2015

Med udgangspunkt i retorisk analyse af en udleveret tekst (brochure for anonyme alkoholikere) er der foretaget en argumenteret omskrivning og relancering af teksten med fokus på genre og medie.

Med udgangspunkt i grafiske værktøjer og digitale medier er der udviklet både offline såvel som online medier der tilgodeser og støtter alkoholikeren. AAkoncept

I analyse og argumentation indgår retorisk teori med udgangspunkt i:

 • Den retoriske situation (Bitzer)
 • Appelformer – Etos/Patos/Logos
 • Argumentationsteori
 • Syllogisme/Entymem
 • Burkes Identifikationsteori
 • Ideologi
 • Paradigme
 • Narrativ teori
 • Ideografer
 • Theory of Reasoned Action/teorien om begrundet adfærd
 • Elaboration-Likelihood Model/Udforskningssandsynlighedsmodellen
 • Psykologi om information
 • Psykologi om form
 • Arketyper
 • Grunig & Hunts kommunikationsmodel